Ansökan om Hållbarhetsponsring

Läs informationen på sidan "Sponsring" innan ni fyller i och skickar ansökan.

Kategori:

Motprestation
Motprestationer HEMAB erbjuds i ett sponsringsprojekt bör uppfylla något/några av följande krav: HEMAB når ut med en tydlig och positiv profilering till en väl definierad målgrupp. HEMAB erbjuds aktiviteter som kommer kunder och/ eller personalen till godo. Sponsringsprojektet ger en positiv publicitet där HEMAB:s engagemang, profil och budskap framträder tydligt, gärna exklusivt.