Vatten

Varje dag levererar vi flera miljoner liter rent och klart vatten till Härnösand via det allmänna ledningsnätet. I vår verksamhet finns 7 vattenverk, 9 avloppsreningsverk, cirka 470 kilometer ledningar och cirka 50 pumpstationer.

Vattnet i Härnösand kommer från källsjöar i trakterna av Roten på gränsen mot Medelpad. För att bevara våra vattentillgångar arbetar vi ständigt med att säkra skyddet för vattentäkterna och uppgradera processen vid produktionen av dricksvattnet. Provtagning sker löpande för att försäkra oss om att vattnet håller hög kvalitet.

Ta hand om vårt vatten

Det är lätt att göra rätt! Tillsammans hjälps vi åt för att vårda vårt vatten.

Om du får en vattenläcka

Vad gör du om du får en vattenläcka eller om det blir översvämning?

Anslut din bostad

Allt du behöver veta om hur en anslutning till det kommunala VA-nätet går till.

Lämna mätarställning

Läs av din mätarställning och lämna den till oss via Mina sidor.