Fjärrvärme

För dig som prioriterar en uppvärmningsform som är prisvärd, enkel, trygg och klimatsmart erbjuder vi fjärrvärme. Den produceras av biobränsle i form av bark, flis och spån från skogsavverkning. Restprodukter som annars gått till spillo.

Vid vår värmeproduktion produceras förnybar el som vi leverar till våra elkunder. Från industrier som Bionorr återvinns värme som annars går förlorad.

HEMAB erbjuder dig länets lägsta fjärrvärmepris för villakunder. I centrala Härnösand är ungefär
50 % av alla villor och hela 95 % av alla flerfamiljshus anslutna till fjärrvärme.

Så fungerar fjärrvärme

Från biobränsle till skön fjärrvärme hemma hos dig. Så här funkar det! 

Bli fjärrvärmekund

Allt du vill veta om din fjärrvärmecentral och hur den funkar.

Vi är en Reko fjärrvärmeleverantör

Vår fjärrvärme är Reko. Det har den varit sedan 2007.

Därför ska du välja fjärrvärme

Miljö, plånbok och fritid - argumenten är många.