Fjärrvärme

För dig som prioriterar en uppvärmningsform som är prisvärd, enkel, trygg och klimatsmart erbjuder vi fjärrvärme. Den produceras främst av biobränsle i form av bark, flis och spån från skogsavverkning. Restprodukter som annars gått till spillo.

Från industrier som Bionorr återvinns värme som annars går förlorad och via Absolicons koncentrerade solvärmeepark får vi in solvärme. Vid vår värmeproduktion produceras även förnybar el som vi leverar till våra elkunder.

HEMAB erbjuder dig länets lägsta fjärrvärmepris för villakunder. I centrala Härnösand är ungefär
50 % av alla villor och hela 95 % av alla flerfamiljshus anslutna till fjärrvärme.

Så fungerar fjärrvärme

Från biobränsle till skön fjärrvärme hemma hos dig. Så här funkar det! 

Bli fjärrvärmekund

Allt du vill veta om din fjärrvärmecentral och hur den funkar.

Vi för prisdialog med våra kunder

Öppenhet och tydlighet ska prägla dialogen med våra kunder.

Därför ska du välja fjärrvärme

Miljö, plånbok och fritid - argumenten är många.