Synpunkter och klagomål

För att vi ska utvecklas är det viktigt att du talar om för oss om du inte är nöjd. Om du känner dig felaktigt behandlad eller har synpunkter på vår hantering finns det flera olika sätt för dig att föra fram din åsikt.

I första hand ska du kontakta Kundservice och framföra dina synpunkter eller klagomål. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Konsumenträtt

För att vi ska utvecklas är det viktigt att du talar om för oss om du inte är nöjd.

Skadeanmälan

Om något har gått sönder och du tror att det beror på strömavbrott kan du göra en skadeanmälan.