Företag och verksamheter

Oavsett vilken typ av verksamhet du bedriver uppkommer det avfall. Vi hjälper dig att hitta den bästa lösningen för att ta hand om det.

Vi har lösningar

Vi har återvinningslösningar för alla typer av verksamheter. Vår erfarenhet på området gör att vi kan erbjuda paketlösningar som tillfredställer de flesta behov. Vi kan bland annat se över hantering av avfall och återvinningsmaterial, informera om hantering av farligt avfall och arrangera studiebesök.

Kontakta oss så lämnar vi, efter en inventering av behov och mängder, förslag på hur materialet bäst återvinns och du får ett pris på en totallösning som även innefattar omhändertagande av brännbart avfall och restavfall för deponering.

Återvinningsstatistik

Vi kan leverera statistik på hur mycket just ni återvinner per år. Självklart garanterar vi att allt insamlat material återvinns. Efter ett kostnadsfritt besök hos dig ser vi över hur du på bästa sätt kan hantera ditt avfall. Tillsammans tar vi fram en plan, och genom att teckna ett avtal med oss kan du sänka dina kostnader och förenkla din hantering.

Vi hämtar ditt avfall

Gör det enkelt, hyr kärl, containrar eller flak av oss. Vi hämtar ditt avfall när det passar dig.

Du kan också lämna ditt avfall hos oss på någon av våra återvinningscentraler Härnösands kretsloppspark och Älands återvinningsanläggning.

Vill du göra en beställning?

Behöver du ett extra kärl eller kanske en container inför ett event? Beställ via Kundservice. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.