Här kan du lämna ris, sly och grenar

Lämning av ris, sly och trädgrenar på kraftvärmeverket är kostnadsfritt både för privatpersoner och företag. Allt material flisas sönder och används i vår fjärrvärme- och elproduktion. Observera att vi INTE tar emot trädgårdsavfall på risplanen! Detta lämnas på någon av våra återvinningscentraler.

Vid lämning:

  • Strax norr om Kraftvärmeverket i Murbergsviken finns en särskild asfalterad yta för lämning av ris, sly och grenar.
  • Skyltar på området visar vägen.
  • Öppet vardagar klockan 07.00-19.00 och helgfria lördagar 10.00-14.00.

Det här kan du lämna:

Det vi kan ta emot på kraftvärmeverket är trädgrenar, sly, ris och avverkningsrester.

Skyltar visar vägen till uppsamlingsplatsen

Det här får du INTE lämna på risplanen:

Vi har inte möjlighet att använda rötter och trädgårdsavfall (löv, mossa, gräs) när vi producerar fjärrvärme. Stenar slår sönder krossen som krossar materialet och får alltså inte heller lämnas på risplanen.

Övrigt brännbart material kan vi inte använda heller. Det ska lämnas på någon av våra återvinninngscentraler som fraktionen "Energiåtervinning". När du lämnar det där så kommer det till slut komma till Korstaverket i Sunsdvall, där det omvandlas till fjärrvärme för sundsvallsborna. I Härnösand eldar vi med biobränsle i form av avverkningsrester från skogen.

Lämning av trädgårdsavfall (löv, mossa, gräs) hänvisar vi till Härnösands Kretsloppspark, öppet vardagar 09.00-19.00 och helgfria lördagar 10.00-14.00 eller Älands återvinningsanläggning, öppet vardagar 07.00-16.00 där det även går att lämna rötter.