Cirkulär ekonomi

Produktion och användning av biogas och biogödsel är en del av den cirkulära ekonomin.

Vid odling tar grödan bort viktiga ämnen från jorden. Genom att gödsla med vår biogödsel kan jordens bördighet bibehållas, eller till och med förbättras.

När avfall används som råmaterial till biogas upphör det att vara avfall och blir en resurs för ett 100 % förnybart bränsle. Alla i Härnösands kommun bidrar till detta genom att sortera ut sitt matavfall. Vi hjälper tillsammans till att övergå från en linjär till en cirkulär ekonomi, minska koldioxidutsläppen och bidra till att hållbarhetsmålen uppnås.

Tre sätt att bidra

1. Du kan vara en del av den cirkulära ekonomin genom att sortera ut ditt matavfall. Om vi får in ett rent matavfall utan föroreningar som plast och annat o-organiskt material kan matavfallet göra mesta möjliga nytta.

2. Du kan använda biogas som bränsle i såväl personbilar som tunga fordon som lastbilar och bussar.

3. Du kan som lantbrukare använda de återvunna näringsämnena från biogasproduktionen i form av biogödsel och på så sätt återföra näring till jorden. Inget går till spillo i den cirkulära ekonomin.

Certifierad biogödsel

Genom att återföra biogödslet till jordbruksmark sluter vi kretsloppet.


Biogas - bingo för plånbok och miljö Länk till annan webbplats.

Fordonsgasens fördelar jämfört med andra drivmedel.

Härnösand biogas

Läs mer om vår unika, småskaliga biogasanläggning.


Härnösand fordonsgas

På vår tankstation tankar du lokalt producerad fordonsgas.