Våra återvinningscentraler

Välkommen till våra återvinningscentraler Härnösands kretsloppspark och Älands återvinningsanläggning! Hushåll i Härnösand lämnar det mesta av sitt sorterade avfall utan kostnad - undantag, se nedan. Företag kan köpa klippkort: betala för tio besök och få det elfte på köpet!

Insamlat material transporteras vidare för återanvändning, materialåtervinning eller energiåtervinning genom förbränning.

Privatperson kan lämna mindre mängd byggavfall som uppkommer genom enklare underhåll, som till exempel ommålning, reparation av enstaka fönster eller tapetsering avgiftsfritt. Stora mängder avfall debiteras på samma sätt som för företagskunder. Mer detaljer om kostnader hittar du under Behandlingsavgifter.

Farligt avfall

All asbest lämnas väl inplastad vid Älands återvinningsanläggning. Läs mer via länk nedan.

Verksamheter lämnar allt farligt avfall på Härnösands kretsloppspark efter överenskommelse med Ansvarig för farligt avfall (se kontakt nedan).

Privatpersoner kan lämna små mängder farligt avfall både i Äland och på Kretsloppsparken. Större mängder asbest debiteras enligt prislista.

OBS! Avfall i säck får från och med 1/1 2018 endast lämnas i genomskinliga plastsäckar.

Härnösands kretsloppspark

En toppmodern anläggning som vi driver med personal anställd via Arbetslivsförvaltningen 

Älands återvinningsanläggning

I Äland kan du lämna allt från trädgårdsavfall till farligt avfall. Här har vi även vår biogasanläggning.

Här hittar du FTIs återvinningsstationer

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) äger återvinningsstationerna i Härnösand. 

Produkter och tjänster

Farligt avfall måste tas om hand på ett särskilt sätt för att inte skada människa och miljö.