Här kan du återvinna vid FTIs återvinningsstationer i Härnösand

I Härnösands kommun finns 20 återvinningsstationer som Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI AB) driver. Klicka på kartbilden nedan för att komma till Förpacknings- och tidningsinsamlings webbsida där du kan hitta alla deras återvinningsstationer i Härnösand, se vad du kan lämna där och även anmäla om du tycker att stationen behöver tömmas eller städas.

Sortera rätt

För att du ska kunna återvinna avfall är det viktigt att det är sorterat på rätt sätt. Tänk på följande:

  • Förpackning ska vara tomma, rengjorda och torra.
  • Om en förpackning består av mer än ett material ska du, om det är möjligt, skilja dessa åt. Om det inte går, lämna förpackningen i behållaren för det material som mer än 50% av förpackningen består av.
  • Låt locket sitta kvar om förpackningen inte går att rengöra, till exempel kaviar- och tandkrämstuber.
  • Vik ihop, platta till och packa mindre förpackningar i större.
  • Kuvert, självkopierande papper, pärmar, post-it-lappar eller vaxat/plastat papper sorteras som brännbart och kastas som hushållssopor.

Sorteringsguiden

Det är lätt att göra rätt! Tvekar du hur du ska sortera något. Kolla här!


Frågor och svar

Här hittar du de vanligast frågorna och svaren om återvinning. Kontaka oss gärna om du saknar någon fråga!