Vår el

Vi använder bara förnybar el som är lokalt producerad i Härnösandsområdet. Produktionen sker i HEMABs kraftvärmeverk i Murbergsviken, de tre vindkraftverken på Vårdkasen och de två vindkraftverken på Spjutåsberget.

Garanterat förnybar el

Vi garanterar el från förnyelsebara produktionskällor lokalt i Härnösandsområdet. Att köpa sin el direkt från oss innebär en sorts självhushållning med el och blir ett synnerligen grönt ställningstagande.

Vår förnybara el produceras i Kraftvärmeverket, i vindkraftverken på Vårdkasen och vindkraftverken på Spjutåsberget. Den årliga produktionen uppgår till cirka 80 GWh (80 000 000 kWh), vilket motsvarar el under ett år till cirka 40 000 lägenheter.

I Kraftvärmeverket eldas bland annat träflis gjord av grenar och toppar från skogsbruk samt rötskadad ved som inte går att förädla inom träindustrin. Vindkraftverket hämtar sin energi från den evigt blåsande vinden.

Enkla avtal med ursprungsgaranti

Ursprungsmärkning av elen ingår i våra elavtal och garanterar att du får din energi från våra lokala förnybara källor.

Ursprungsmärkning

Var kommer elen ifrån? Siffror och fakta om vår els ursprung.

 

Avtalsvillkor

Läs om HEMAB Elförsäljnings särskilda villkor och branschens allmänna villkor.