Din elmätare

Alla elmätare är fjärravlästa och insamlingen sker varje dygn. Det innebär att du betalar för den el du faktiskt har förbrukat varje månad.

Ny elmätare - ny rutin för dig som fastighetsägare

Vi byter successivt ut elmätare till en modell där strömmen till fastigheten stängs av på själva mätaren. Det är viktigt att du använder denna funktion, istället för att bryta strömmen på huvudströmbrytaren eller skruva ur säkringarna. Se den korta filmen längre ner på sidan om du är osäker på hur du ska göra.

Gör så här vid från- och tillkoppling

Frånkoppling

  • Välj displayvisning DCON genom att trycka på tryckknappen flera gånger. OBS! I detta läge kan tillkoppling ej ske.
  • Håll tryckknappen intryckt i cirka 6 sekunder tills ett högt knäpp hörs och den röda dioden blinkar.
  • Efter cirka 2 minuter återgår displayen till att visa mätarställning i kWh.

Tillkoppling

  • Den röda dioden under displayen skall blinka.
  • Håll tryckknappen intryckt i cirka 6 sekunder till dess att ett högt knäpp hörs och den röda dioden släcks.

Varför är det så viktigt att jag gör rätt?

Vi är som nätägare skyldiga att samla in mätvärden. Om du bryter strömmen via huvudströmbrytaren fungerar inte fjärravläsningen och din mätarställning rapporteras inte till oss. Om vi inte får in några mätvärden felanmäls mätaren och vi måste skicka ut en montör för att felsöka. Vi ser inte heller vad som händer i nätet och kan inte upptäcka eventuella avbrott.

Gammal eller ny elmätare?

Det är bara på de nya elmätarna det går att stänga av strömmen. Om din elmätare inte ser ut så här måste du fortfarande stänga av strömmen som du gjort tidigare.