Om oss

Härnösand Energi & Miljö AB, HEMAB, är ett 100 procent kommunägt företag med cirka 140 anställda och en omsättning på cirka 300 Mkr.

Affärsidé

HEMAB ägs av Härnösands kommun och ägardirektivet beslutas av Kommunfullmäktige. Bolaget ska bedrivas affärsmässigt, men inte vinstmaximerande. Låga priser prioriteras före avkastning. Bolaget är en viktig resurs i utvecklingsarbete och profilering av kommunen. Verksamheten skall omfatta: fjärrvärme, fastighetsrenhållning och återvinning, vatten och avlopp, elnät, vindkraft, biogasproduktion, fordonsgasstation, bredband, laddinfrastruktur och engagemang i lokalsamhället.

Vision

Vi skapar innovativ samhällsnytta för ett attraktivt och hållbart Härnösand.

Läs mer om Härnösand Energi och Miljö