Redan fjärrvärmekund

Har du fjärrvärme i din villa? Grattis till en bekymmersfri och bekväm uppvärmningsform! Här har vi samlat information för dig som redan är kund. Du vet väl förresten att vi erbjuder serviceavtal till våra kunder? För att göra det ännu bekvämare för dig.

Din fjärrvärmecentral

Din fjärrvärmeanläggning ägs av dig och sköter sig i stort sett själv, men om du vill justera något så kan du göra det på egen hand. Vill du ha det extra bekvämt kan du teckna ett serviceavtal med oss.

En fjärrvärmecentral består av en eller flera värmeväxlare för överföring av värmeenergi från fjärrvärmenätet till husets värme- och varmvattensystem. För att styra temperaturen i huset och på varmvattnet finns en modern reglerutrustning. Du ställer själv in den temperatur du vill ha och låter sedan automatiken ta över. Du höjer eller sänker mycket enkelt temperaturen. Under Länkar hittar du instruktionshäften för de vanligaste anläggningstyperna.

Givare utomhus eller inomhus

I normala fall installeras en utomhusgivare som genom att känna av temperaturen reglerar uppvärmningen av huset. Önskar du istället en givare inomhus är det möjligt att komplettera med det.

Installationen måste göras av en behörig VVS-installatör. Det är viktigt att växlaren är provad och godkänd. Om du förvissar dig om att växlaren är P-märkt kan du känna dig trygg.

Skötselråd fjärrvärmecentral

Fjärrvärmecentralen sköter i stort sett sig själv, men för att din anläggning ska hålla så länge som möjligt kan det vara bra att kolla några saker regelbundet. Alla fjärrvärmecentraler ser olika ut, så titta i din manual var de olika delarna sitter i just din anläggning.

Kontrollera trycket

Trycket i värmesystemet bör ligga mellan 0,8-1,5 bar, är det lägre måste du fylla på vatten i systemet.

Så här gör du:

 1. Läs av trycket med den svarta pilen på tryckmätaren.
 2. Är trycket lägre än 0,8 bar bör du fylla på vatten i systemet. Det gör du genom att försiktigt öppna påfyllningskranen. Stäng påfyllningskranen när tryckmätaren visar 1-1,5 bar. Kom ihåg att stänga kranen ordentligt, annars fortsätter systemet att fyllas på.
 3. Om du behöver fylla på systemet ofta kan det tyda på att du har läckage.

Klicka för att få upp en större bild

Kontrollera läckage

En fjärrvärmecentral innehåller ett antal packningar som åldras med tiden och ibland behöver bytas ut. Kontrollera därför regelbundet att det inte läcker någonstans.

Lufta elementen

Om elementen är kalla i den övre delen och varma i den nedre behöver du troligen lufta systemet. Luften kan också göra så att det börjar låta i elementet.

Så här gör du:

 1. Stäng av cirkulationspumpen.
 2. Vänta i 15 minuter.
 3. Öppna termostatventilerna på elementen fullt.
 4. Använd en elementnyckel (finns att köpa på byggvaruhus) för att öppna skruven på elementets övre hörn. Håll en mugg eller ett papper under och öppna försiktigt. När det börjar rinna ut vatten är det dags att dra åt skruven igen.
 5. Starta cirkulationspumpen och återställ läget för termostatventilerna på elementen.
 6. Fyll på vatten i systemet om trycket blivit lägre än 0,8 bar (se ovan).

10 energispartips!

Här har vi samlat 10 enkla tips som kan hjälpa dig att minska din förbrukning av både värme och varmvatten.

 1. Sänk inomhustemperaturen någon grad. Du minskar energiförbrukningen med 5% för varje grad som sänks. Dra även ned värmen när du reser bort en längre tid.
 2. Vädra genom korsdrag en kort stund istället för att låta fönstret stå på glänt under flera timmar.
 3. Täta dörrar och fönster så stannar värmen inomhus.
 4. Undvik att ställa stora möbler framför elementen, annars blockeras värmen.
 5. Använd bara spisfläkten när du lagar mat eftersom den suger ut stora mängder uppvärmd luft.
 6. Täta droppande kranar.
 7. Installera snålspolande kranar i kök och badrum. Tappa upp vatten i diskhon istället för att diska under rinnande vatten vid handdisk.
 8. Duscha hellre än bada för att spara vatten.
 9. Ta en dusch på fem minuter istället för en kvart, så kan årsförbrukningen av varmvatten minska med hundratals kilowattimmar. Stäng av vattnet i duschen när du tvålar in dig så sparar du ännu mer.
 10. Varmvattentemperaturen bör ligga på 55-60 grader.

Felsökning

Skulle något inträffa så finns det några enkla saker som du kan testa själv innan du felanmäler till oss.

Det finns ingen värme och inget varmvatten

Om du har dålig värme och kallt eller svalt varmvatten i hela ditt hem kan det bero på att vi har en driftstörning i ditt område. På vår webbsida för driftinformation hittar du aktuell information.

Kontakta vår Kundservice på 0611-55 75 00 eller kundservice@hemab.se om du fortfarande känner dig osäker.

 • Kontrollera att du har ström till anläggningen
 • Kontrollera temperaturen på inkommande fjärrvärme

Det är dålig värme, men varmvatten finns

Om du har dålig värme i hela ditt hem, men det finns varmvatten, kan det bero på att fjärrvärmecentralen är felinställd.

Så här gör du:

 • Kontrollera att du har rätt temperaturinställningar i din fjärrvärmecentral
 • Kontrollera att du har ström till din fjärrvärmecentral
 • Kontrollera inställningen på din fjärrvärmecentral
 • Kontrollera att det är tryck i systemet
 • Kontrollera att cirkulationspumpen går
 • Kontrollera att det sekundära smutsfiltret inte är igensatt
 • Om du är osäker på hur din fjärrvärmecentral fungerar, läs i din manual. Du hittar manualerna till våra vanligaste fjärrvärmecentraler här.

Det finns endast värme i delar av huset, men det finns varmvatten

Kontrollera trycket i din fjärrvärmecentral. Trycket i värmesystemet bör ligga mellan 0,8-1,2 bar. Är det lägre måste du fylla på vatten i systemet.

Så här gör du:

 • Läs av trycket med den svarta pilen på tryckmätaren.
 • Är trycket lägre än 0,8 bar bör du fylla på vatten i systemet. Det gör du genom att försiktigt öppna påfyllningskranen. Stäng påfyllningskranen när tryckmätaren visar 1-1,2 bar. Kom ihåg att stänga kranen ordentligt, annars fortsätter systemet att fyllas på.
 • Om du behöver fylla på systemet ofta kan det tyda på att du har läckage.

Det finns dåligt med värme i hela huset, men varmvatten finns

Om du har dålig värme i hela ditt hem, men det finns varmvatten, kan det även bero på att cirkulationspumpen har stannat.

Så här gör du:

 • Kontrollera dina säkringar och ditt överlastskydd
 • Starta om cirkulationspumpen
 • Kontrollera att inga ventiler är stängda
 • Se till att det är tryck i systemet
 • Lufta radiatorer/element - Stäng av cirkulationspumpen - Fyll upp trycket - Vänta 10 minuter - Lufta radiatorerna, börja högst upp - Fyll upp trycket - Sätt på cirkulationspumpen igen

Det är ojämn värme i elementen

Om elementen är kalla upptill och varma nedtill behöver du troligen lufta systemet.

Så här gör du:

 • Stäng av cirkulationspumpen.
 • Vänta i 15 minuter.
 • Öppna termostatventilerna på elementen fullt.
 • Använd en elementnyckel för att öppna luftningsskruven på elementet. Håll en mugg eller ett papper under och öppna försiktigt. När det börjar rinna ut vatten drar du åt skruven igen. Elementnyckel finns att köpa bland annat på byggvaruhus.
 • Starta cirkulationspumpen och återställ läget för termostatventilerna på elementen.
 • Fyll på vatten i systemet om trycket blivit lägre än 0,8 bar (se tips 4).

Det finns inget varmvatten, men värme finns

 • Kontrollera regleringen på varmvattnet
 • Kontrollera termostatblandarna

Se även vårt felsökningsschema.