Bli fjärrvärmekund!

Om du vill ha en uppvärmningslösning som är enkel att sköta, tar lite utrymme, fungerar i alla väder och som dessutom är bra för miljön, då är det fjärrvärme du ska satsa på. Kontakta oss om du vill veta mer!

Kontakta oss gärna så hjälper vi dig att beräkna hur investeringen påverkar dig ekonomiskt och hur det fungerar att vara fjärrvärmekund med alla de fördelar och bekvämligheter som följer av det.

Ekonomiskt stöd vid byte (ROT-avdrag)

När du investerar i fjärrvärme räknas installationen som ROT-arbete, vilket gör att du får dra av en viss del av investeringen på skatten. Avdraget gäller det de markarbeten och det byggarbete som görs i samband med anslutningen.

Observera att det endast är arbete på den egna tomten som får räknas in!

Läs mer om reglerna för ROT-avdrag och husarbete hos Skatteverket Länk till annan webbplats..

Vilka kan ansluta?

De flesta hus som ligger utmed eller i anslutning till det befintliga fjärrvärmenätet kan anslutas. Även hus i områden där fjärrvärme inte finns idag kan ansluta, men då krävs det oftast att flera i området ansluter samtidigt. Kontakta oss gärna för att prata mer om just dina förutsättningar.

Om det finns fjärrvärme i gatan

Om det finns fjärrvärme i gatan utanför ditt hus är det i regel bara att sätta igång. Vi gräver ner fjärrvärmerör från din bostad fram till de befintliga rören och kopplar ihop er med fjärrvärmenätet.

Om fjärrvärme finns i närheten

Om fjärrvärme finns i området men några hus bort kan du i regel också ansluta din bostad. Om det krävs ett större grävjobb för att nå fram till din tomtgräns så är det bäst att flera i området går ihop och ansluter samtidigt.

Om fjärrvärme finns en bit bort

Bor du en bit från det befintliga fjärrvärmenätet, men i ett större bostadsområde kan det fortfarande vara möjligt att ansluta till fjärrvärmenätet, om flera av dina grannar ansluter sina hus samtidigt. Om det finns ett stort intresse i ett område gör vi en kostnadsberäkning och lämnar vi ett prisförslag till alla i området om vi anser att det är genomförbart.

Om du bor utanför tätorten

Bor du mycket långt från fjärrvärmenätet är fjärrvärme tyvärr inte ett möjligt alternativ.