Service och tjänster

Här kan du läsa om den service och de tjänster vi tillhandahåller på Härnösand Elnät. Välkommen att kontakta Kundservice om du har några frågor!

Vid konstaterat fel i elnätet fram till din anläggning, avhjälper vi självklart detta kostnadsfritt. Konstaterar vi att felet finns i din elanläggning (alltså den som tillhör fastigheten), kommer du faktureras en avgift om 1 500 kronor.

Ändra huvudsäkring

Om du vill ändra huvudsäkring anlitar du ett elinstallationsföretag som anmäler förändringen till oss och sedan utför arbetet hos dig. Tänk på att vi registrerar ändringen från samma datum som beställningen kommer in till oss, inte datumet som ändringen utförs hos dig. Därefter ser du förändringen på din faktura.

En säkringsändring måste vara i minst ett år. Undantag för säkringsändring en gång per år gäller under tiden första maj till sista september och är en möjlighet för dig som tillfälligt behöver högre säkringsstorlek i befintlig anläggning.

Tillfällig ändring av huvudsäkring

För dig som tillfälligt behöver högre huvudsäkring i befintlig elanläggning kan en höjning under tiden första maj till sista september ske med "två steg", räknat från befintlig säkring. Exempelvis 16A till 25A, 35A till 63A. Se även elnätpriser vilka säkringssteg som är möjliga.

Elnätpriset ändras till den valda säkringen och ändras tillbaka vid återgång.

Observera: Din anläggning och vårt elnät måste vara dimensionerat för höjningen. En höjning över gräns för strömtransformatormätning (mer än 63A) inte är möjlig.

En behörig elinstallatör anlitas för att utföra bytet av säkringen. Elinstallatör anmäler ändringen till oss.

Kvalitetsanalys av elnätet

Har du problem med spänning eller dylikt vid vår elanslutningspunkt kan vi kostnadsfritt utföra en nätkvalitéanalys som består av:

  • Kontroll av nätspänning i alla faser
  • Mätperiod 1 vecka
  • Kontroll av övertonshalt
  • Mätprotokoll, diagram och utvärdering mot norm

Analys utöver elanslutningspunkt offereras på begäran. Kontakta oss för mer information.

Träd nära elledning

Trädfällning nära elledning

Behöver du hjälp att fälla träd bör du kontakta en kunnig entreprenör för trädfällning. Ska du fälla träd nära en elledning vill vi att du kontaktar oss innan, så att vi kan bevaka att elledningen inte kommer till skada.

Meddela oss senast tre arbetsdagar innan du ska fälla träd så utför vi bevakningen kostnadsfritt. Vill du ha bevakning tidigare får du betala en avgift på 1 000 kronor plus moms. Om du inte har beställt bevakning och du fäller träd som skadar våra elledningar måste du betala för den skadade ledningen.

Träd som kan göra skada

Vi är tacksamma om du så snart som möjligt anmäler till oss ifall ett träd  lutar mot, ser ut att kunna falla ner och göra skada på, eller har fallit på en elledning. Då åker vi ut och gör en bedömning och om fara finns tar vi ner trädet.