Service och tjänster

Här kan du läsa om den service och de tjänster vi tillhandahåller på Härnösand Elnät. Välkommen att kontakta Kundservice om du har några frågor!

Vid konstaterat fel i elnätet fram till din anläggning, avhjälper vi självklart detta kostnadsfritt. Konstaterar vi att felet finns i din elanläggning (alltså den som tillhör fastigheten), kommer du faktureras en avgift om 1 500 kronor.

Ändra huvudsäkring

Läs mer om hur du gör om du behöver ändra din huvudsäkring permanent eller tillfälligt

Din elmätare

Alla elmätare är fjärravlästa och insamlingen sker dygnsvis. Du betalar bara för din faktiska förbrukning.

Träd nära elledning

Kontakta oss innan du fäller träd nära en elledning, så att vi kan bevaka att elledningen inte kommer till skada.

Kvalitetsanalys

Problem med spänningen? I så fall kan vi utföra en kostnadsfri nätkvalitéanalys åt dig.

Ändra elanslutning

Vill du ändra huvudsäkring? Flytta en mätare? Få separata fakturor för olika delar av din fastighet? Vi hjälper dig!