Registrera på Ledningskollen - gräv sedan

Ska du gräva i marken bör du alltid registrera det på Ledningskollen Länk till annan webbplats. innan du påbörjar arbetet. Då kan vi kostnadsfritt visa var ledningarna finns för el, fjärrvärme, vatten och bredband. Du slipper avbrott i grävarbetet och vi slipper avgrävda ledningar.

  • Om personskada uppstått - larma 112!
  • En skadad kabel kan vara livsfarlig och får ej vidröras!
  • Kontakta genast ledningsägaren – HEMAB 0611-55 75 00
  • Stanna kvar och bevaka!

Vi behöver din beställning via Ledningskollen tre arbetsdagar i förväg. Vid kortare framförhållning tar vi betalt (timtid, löpande räkning). Rör det sig om en längre sträcka än 50 meter vänligen var ute i god tid.

Ledningskollen är en kostnadsfri tjänst och du når fler ledningsägare som är anslutna till tjänsten samtidigt. Ledningsanvisningen är giltig i 30 dagar från det att utsättningen påbörjats. Det är upp till dig som kund att underhålla markeringarna och förstärka dem om andra åtgärder påverka synligheten. Det är viktigt att den som ska utföra grävningen är på plats vid anvisningen. Handverktyg skall användas vid grävning inom 1 meter från ledning om inget annat avstånd anges.

Observera att om du skadar en ledning eller anläggning utan att ha gjort en ledningskoll först, så kan du eller den som är ansvarig för skadan bli skadeståndsskyldig.

Akuta jobb

Anvisning vid grävning vid akuta situationer, till exempel en vattenläcka eller annan samhällsfarlig situation som kräver omedelbar uppschaktning, är kostnadsfri om det inte är du själv som orsakat skadan.

Tips och råd

Bra tips som rör såväl ekonomi, som säkerhet och miljö.

Om vårt elnät

Läs om allt från Elens historia till hur du ansluter dig till elnätet.