Sök sophämtningsdag

Här kan du söka på din gata och se vilken veckodag och vilka veckor du har sophämtning.

Bra att veta: Om du bor i flerfamiljshus är det troligen adressen för hämtningsplatsen du får upp i sökningen.