Så fungerar fjärrvärme

Principen för fjärrvärme är enkel. I en eller flera produktionsanläggningar värms vatten som sedan distribueras till olika fastigheter genom rörledningar i marken. Temperaturen på fjärrvärmevattnet varierar mellan 73° och 120° C beroende på årstid och väderförhållande. 

Värmen överförs via växlare

I fastigheten finns en värmeväxlare där värmen överförs från fjärrvärmevattnet till fastighetens egen fjärrvärmecentral, som överför värmen från fjärrvärmevattnet till fastighetens radiatorer och varmvattenkrets.

Varmvattnet tillverkas i samma stund som det finns ett behov, det vill säga när kranarna öppnas, vilket innebär att du inte behöver någon varmvattenberedare.

Vattnet värms på nytt

Det avkylda fjärrvärmevattnet går tillbaka till produktionsanläggningen för att åter värmas upp. Temperaturen på det avkylda vattnet håller mellan 40 och 60 grader celsius.

Hushållning med jordens resurser

Fjärrvärmen bidrar till ett mer energieffektivt samhälle genom att ta tillvara energi som annars skulle gå förlorad, till exempel rester från skogsindustrin. Produktionen av fjärrvärme i Härnösand är baserad på bränslen som bark, skogsflis och sågspån. Vid vår värmeproduktion produceras förnybar el som vi leverar till våra elkunder och från industrier som Bionorr återvinns värme som annars går förlorad.

Så fungerar det hemma hos dig

Varmvattnet från kraftvärmeverket omvandlas till värme och varmvatten via din fjärrvärmecentral.

Så fungerar det på kraftvärmeverket

På kraftvärmeverket producerar vi förnybar energi i forma av värme och el. Gå på en rundtur!

Vattenburen värme

Fjärrvärmen är vattenburen och behöver därför den typen av radiatorer för att fungera.

Fjärrvärmens miljönytta

Fjärrvärme är inte bara smart för plånboken, det är klimatsmart också.