Återvinning

På HEMAB har vi stort fokus på miljö och kretslopp i hela verksamheten. Vi strävar efter social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. På affärsområde Återvinning jobbar vi dagligen med ekologisk hållbarhet.

Affärsområde Återvinning sköter fastighetsrenhållningen på uppdrag av Härnösands kommun och driver även två återvinningscentraler - Härnösands Kretsloppspark och Älands återvinningsanläggning. Kretsloppsparken bemannas av Arbetslivsförvaltningen. 

Sedan 1 januari 2024 har vi tagit över samtliga återvinningsstationer i Härnösand från FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen). Under januari-februari 2024 kommer vi successivt att skylta om alla stationer med aktuell information. Anmäl via länken nedan om en återvinningsstation behöver städas eller om en behållare är full och behöver tömmas.

Aktuellt just nu

Sophämtningsdagar

Här kan du se vilken dag du har sophämtning på just din gata.

Sorteringsguiden

Det är lätt att göra rätt! Tvekar du hur du ska sortera något. Kolla här!