Anslut din bostad

Att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp innebär att flera steg måste genomföras, både för dig som kund och för oss. Här hittar du information om i vilken ordning saker sker och vem som har ansvar för vad.

Vid nyanslutning betalar du en anläggningsavgift till oss bland annat utifrån storlek på tomt och vilka tjänster du vill ansluta dig till. Vill du själv räkna på vad en anslutning skulle kosta kan du titta i VA-taxan och göra en beräkning utifrån de parametrar som är aktuella. Tänk på att din bostad måste ligga inom vårt verksamhetsområde för att vi ska kunna ansluta dig. Kontakta oss gärna för att få hjälp med en komplett beräkning.

Ny anslutning

Anslutningen sker i flera steg som du kan läsa om här.


Vem ansvarar för vad?

Läs om vad som är ditt ansvar som kund och vad som är vårt ansvar som VA-huvudman.

Ledningskollen

Ta kostnadsfritt ta reda på var det finns ledningar i marken, innan du börjar gräva.

Installera vattenmätare

Det sista steget i anslutningen. Läs om vad som är bra att tänka på när vattenmätaren ska installeras.