Frågor och svar Fjärrvärme

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna om fjärrvärme. Har du någon annan fråga? Kontakta oss Länk till annan webbplats. gärna!

Installation och anslutning

Var i huset går ledningarna in?

Tillsammans med vår projektör kommer ni överens om var det är lämpligast.

Om jag bestämmer mig nu, när kan jag få fjärrvärme?

Vanligtvis installerar vi fjärrvärme till nya kunder under perioden maj-oktober. Kontakta oss för mer exakt tidplan.

Ansvarar ni för att det blir fint på gräsmattan efter installationen?

I vårt åtagande ingår återställning av berörda ytor med undantag för till exempel platt- och stensättningar, staket, häckar, mur eller altan som kan finnas i vägen.

Hur gör ni om det står en häck eller mur i vägen?

Om det är möjligt gräver vi en tunnel under häckar och murar men eventuella byggnadsarbeten ingår inte i vårt åtagande. Vi ersätter inte till exempel platt- och stensättningar, staket, häckar, mur eller altan som kan finnas i vägen om vi behöver ta bort detta.

Är det möjligt att kombinera fjärrvärme med annan uppvärmningsform?

Det går bra att nyttja fjärrvärme i kombination med annan värmekälla, men det är inte nödvändigt att ha en egen reservlösning.

Med fjärrvärme blir murstocken och/eller skorstenen kall, medför det problem?

Våra erfarenheter är att detta inte är något bekymmer, men det kan vara idé att se över att ventilationen i huset är bra, samt eventuellt sätta in ett element i pannrummet om det inte finns sedan tidigare.

Särredovisning - vad är det?

Vi är enligt lag ålagda att årligen upprätta en separat balans- och resultaträkning för Fjärrvärme-verksamheten (en särredovisning/årsrapport). Särredovisningen skall återspegla hur verksamhetens intäkter förhåller sig till kostnaderna för att ordna och driva fjärrvärmenätet. Nedan finner du de senaste årens särredovisningar för Fjärrvärme-verksamheten vid Härnösand Energi & Miljö AB.

Du hittar särredovisningar för de senaste åren här.

Hur kan jag se min förbrukning på fjärrvärme?

Du hittar din förbrukning via Mina sidor här på vår webbplats. Du loggar enkelt in med Mobilt bank-ID eller kundnummer. När du har loggat in klickar du på Mina rapporter i överkant på sidan. Där kan su välja att se din förbrukning av fjärrvärme, vatten och el.

Vad gör jag om det droppar vatten från fjärrvärmeanläggningen?

Du kan alltid kontakta oss för service på din fjärrvärmeanläggning. Kontakta Kundservice på 0611-55 75 00 så lägger de in ditt ärende och skickar servicepersonal.

Om du har serviceavtal kostar servicen inget extra. Läs mer om serviceavtal här.

Vad ska jag göra om det är för kallt eller för varmt inomhus?

Det finns några saker du kan göra för att justera temperaturen inne, beroende på vad orsaken är. Ta en titt på vår sida om Felsökning, där vi har utgått från några olika förutsättningar och vad du kan göra.Skulle du inte komma till rätta med problemet är du alltid välkommen att kontakta Kundservice på 0611-55 75 00 för att få kontakt med en serviceperson som kan hjälpa dig vidare. Om du har serviceavtal kostar servicen inget extra. Läs mer om serviceavtal här.

Vart vänder jag mig om jag saknar varmvatten?

Ibland måste vi stänga av fjärrvärmen när vi utför olika arbeten på fjärrvärmenätet. Med värmen försvinner även varmvattnet. Du kan se aktuella driftstörningar på vår webbsida under rubriekn Driftinformation. Om det inte är något pågående arbete i ditt område, kontakta Kundservice på 0611-55 75 00 och gör en felanmälan.

Vad är ett serviceavtal för fjärrvärme?

Fjärrvärme är enkelt, tryggt och bekvämt. För att anläggningen ska fungera optimalt behöver den ses över med jämna mellanrum. Vi erbjuder service av din fjärrvärmeanläggning, med eller utan serviceavtal. Utan serviceavtal betalar du en grundavgift samt en timtaxa när vi servar din anläggning. Om du tecknar serviceavtal med oss betalar du en fast månadsavgift och får därmed automatiskt funktionskontroll vartannat år samt rabatt på, eller kostnadsfria reservdelar, beroende på vilket avtal du väljer. Läs mer om serviceavtal här.