Vad händer med avfallet?

Det avfall som samlas in av återvinningsbilarna hålls separerat och skickas till olika platser för återvinning.

Här kan du läsa mer om vad som händer med de olika fraktionerna och varför de är viktiga att återvinna.

Så här sorterar du

Föpackningar, skrot och farligt avfall. Vi hjälper dig reda ut hur allt ska sorteras!

Sophämtningsdagar

Här kan du se vilken dag du har sophämtning på just din gata.