Så här sorterar du

Räknas det här som en plastpåse eller kan det vara metall? Här hittar du några tips om vad som sorteras som vad samt hur du kan förenkla din sortering och ge lite mer utrymme i ditt flerfackskärl.

Förpackningar slängs i regel i flerfackskärlen eller på återvinningsstationen. Övrigt avfall så som metallskrot, deponi och farligt avfall lämnas på återvinningscentralen.

Här nedan reder vi ut vad som är vad.

Släng detta i fyrfackskärl eller på återvinningsstation

Plastförpackningar Pdf, 14 kB.

Hårda plastförpackningar: Dunkar, burkar, flaskor och för­packningar av hårdplast.

Mjuka plastförpackningar: Plastpåsar, plastfolie, refillpaket och säckar av mjukplast bland annat.

Endast plastförpackningar, inga andra plast­produkter får slängas här.

Pappersförpackningar Pdf, 70 kB.

Kartonger, omslagspapper, mjölpåsar, sockerpaket, papperskassar. Om det finns annat material i förpackningen tar du bort det som är enkelt att ta bort. Annat kan vara kvar.

Vik ihop, platta till och lägg förpackningar i varandra så tar de mindre plats.

Tänk på: Lägg kuvert och post-it-lappar i den brännbara fraktionen av hushållssoporna.

Ofärgat glas Pdf, 5 kB.

Burkar och flaskor av ofärgat glas. Sortera bort korkar och lock.

Tänk på: Dricksglas har en annan kvalitet och ska inte slängas bland glasförpackningar.

Pantflaskor lämnas i pantautomaten.

Färgat glas Pdf, 5 kB.

Burkar och flaskor av till exempel grönt eller brunt glas.

Tänk på: Dricksglas, glödlampor, lågenergilampor, spegelglas och fönsterglas ska inte slängas bland glasförpackningar.

Pantflaskor lämnas i pantautomaten. 

Metallförpackningar Pdf, 8 kB.

Konservburkar, kaviartuber (med korken kvar), aluminiumfolie, metallock och kapsyler.

Tänk på: Endast förpackningar, inga andra produkter av metall så som stekpanna eller bestick.

Pantburkar lämnas i pantautomaten. 

Tidningar och papper Pdf, 5 kB.

Dagstidningar, reklamblad, kataloger, pocketböcker och pappersark.

Tänk på: Kasta inte kuvert, post-it-lappar eller papperskassar bland tidningar. Ta bort plastomslag runt reklam och tidningar.

Häftklamrar, spiraler och dylikt behöver du inte ta bort från tidningar eller block, de avskiljs med magneter och skickas till materialåtervinning.

Släng detta på återvinningscentralen

Ljuskällor Pdf, 5 kB.

Glödlampor, lysrör, ledlampor och lågenergilampor. Alla behöver lämnas in på återvinningscentralen eller lämnas i behållaren som hängs på flerfackskärlet.

Batterier Pdf, 5 kB.

Alla batterier lämnas på återvinningscentralen eller i behållaren som hängs på flerfackskärlet.

Sorteras under övrig elektronik eller lämnas i en batteriholk.

Elektronikskrot

Elektronik är saker som har sladd eller batterier. Hit räknas även kyl, frys och vitvaror. Detta ska lämnas på återvinningscentralen eftersom det kan innehålla flera farliga ämnen, till exempel bly, kvicksilver, kadmium och bromerade flamskyddsmedel. 

Farligt avfall

Farligt avfall måste tas om hand på ett korrekt sätt, så det är viktigt att sortera ut och hantera det noggrant. I ett vanligt hushåll kan det röra sig om till exempel färger, lösningsmedel, läkemedel och växtskyddsmedel. Smink och nagellack räknas också som farligt avfall.

Övrig plast

Plast som inte räknas som en förpackning ska slängas som restavfall. Detta gäller till exempel plastleksaker, tandborstar, pulkor, köksredskap, solglasögon.

Metallskrot

Metall som inte är en förpackning ska sorteras som metallskrot och slängas på återvinningscentralen. Det kan till exempel vara bestick, stekpannor, spadar, köksformar i metall, stängsel i metall och värmeljuskoppar.

Sorteringsguide

Det är lätt att göra rätt! Tvekar du hur du ska sortera något. Kolla här!

Hämtning hushållsavfall

Vi hämtar ditt avfall och ser till att det återvinns.