Elnät

Vi ser till så att du har ström fram till ditt hus eller din anläggning, dygnet runt, året om! Oavsett vilket elhandelsföretag du har valt, är du ändå kund hos oss, eftersom vi driver och underhåller elnätet inom vårt elnätområde.

Vid konstaterad eller misstänkt skada i anslutning till elnätet

  • Om personskada uppstått - larma 112!
  • En skadad kabel kan vara livsfarlig och får ej vidröras!
  • Kontakta genast ledningsägaren – HEMAB 0611-55 75 00
  • Stanna kvar och bevaka!

Anslut till elnätet

Behöver du el till din nya fastighet eller tillfällig el till ditt bygge? Läs mer om hur vi kan hjälpa till!

Producera din egen el

Allt du vill behöver veta om mikroproduktion. Från anslutningsprocess till ekonomi.

Tips och råd

Vad är elsäkerhet? Hur förbereder jag mig för ett strömavbrott? Hur kan jag energieffektivisera min vardag?

Service och tjänster

Vi hjälper till med allt från kommunal gatubelsyning till att ändra huvudsäkring hemma hos dig.