Kommunal gatubelysning

Vi har i uppdrag att utföra drift, underhåll, kabelvisning och dokumentation av den kommunala gatubelysningen i Härnösands kommun. Vi sköter också tillsyn av vissa andra kommunala elanläggningar såsom exempelvis fritidsförvaltningens elljusspår.

Om du ser trasiga lampor, stolpar, ledningar och elskåp är vi tacksamma om du hör av dig till oss.

Gatubelysning längs E4, Stigsjövägen och Riksväg 90 samt ytterligare några mindre vägar ägs av Trafikverket och sköts av annan entreprenör. Ser du fel i gatubelysning längs dessa vägar ber vi dig vänligen att ta kontakt med Trafikverket Länk till annan webbplats..