Här anmäler du fel av ej akut karaktär

Meddelanden som skickas via formuläret läses under kontorstid måndag till fredag. Bifoga gärna en bild av det du felanmäler eller ta en skärmdump och bifoga ifall det gäller appen.


Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Bifoga gärna en bild längst ner i formuläret.

Du hittar kundnumret på din senaste faktura. Ditt kundnummer underlättar för oss att avhjälpa ditt ärende snabbare.