Registrera på Ledningskollen - gräv sedan

Ska du gräva i marken bör du alltid registrera det på Ledningskollen Länk till annan webbplats. innan du påbörjar arbetet. Då kan vi kostnadsfritt visa var ledningarna finns för el, fjärrvärme, vatten och bredband. Du slipper avbrott i grävarbetet och vi slipper avgrävda ledningar.

Vi behöver din beställning via Ledningskollen Länk till annan webbplats. tre arbetsdagar i förväg. Vid kortare framförhållning tar vi betalt (timtid, löpande räkning). Rör det sig om en längre sträcka än 50 meter vänligen var ute i god tid.

Observera att om du skadar en ledning eller anläggning utan att ha gjort en ledningskoll först, så kan du bli skadeståndsskyldig.

Viktigt vid dränering

Läs mer om vad du ska tänka på vid dränering.

 

Om du får en vattenläcka

Vad gör du om du får en vattenläcka eller om det blir översvämning?