Hämtning av hushållsavfall

Vi hämtar ditt hushållsavfall i Härnösand. Om du väljer flerfackskärl hämtar vi, utöver brännbart och matavfall, även dina förpackningar och tidningar. Utsortering av matavfall är obligatoriskt för alla i Härnösands kommun.

Om du av någon anledning vill frångå Härnösands kommuns avfallsföreskrifter, så måste du ansöka om dispens. Ansökan behandlas av Samhällsnämnden i Härnösands kommun och skall därför skickas till dem.

Hushållsavfall villa

Tips bland annat om vilka kärl du kan välja på och hur den optimala hämtningsplatsen för dina kärl ser ut.

Hushållsavfall fritidshus

1/5 - 30/9 har vi sommartömning. Här hittar du mer information som berör dig med fritidshus.

Så här sorterar du

Föpackningar, skrot och farligt avfall. Vi hjälper dig reda ut hur allt ska sorteras!

Sophämtningsdagar

Här kan du se vilken dag du har sophämtning på just din gata.