Hämtning av hushållsavfall

Vi hämtar ditt hushållsavfall i Härnösand. Under våren/sommaren 2024 kommer alla villor och fritidshus med egna kärl få fyrfackskärl. De gröna och bruna kärlen kommer att samlas in för återvinning. Med fyrfackskärl hämtar vi, utöver restavfall och matavfall, även dina förpackningar och tidningar. Utsortering av matavfall är obligatoriskt för alla i Härnösands kommun.

Om du av någon anledning vill frångå Härnösands kommuns avfallsföreskrifter, så måste du ansöka om dispens. Ansökan behandlas av Samhällsnämnden i Härnösands kommun och skall därför skickas till dem.

Överfyllda kärl

Överfyllda sopkärl skapar problem med nedskräpning antingen genom att fåglar eller vinden kommer åt avfallet och sprider det, eller att avfallet faller utanför sopbilen vid tömning.

Två lösningar

Det finns två sätt att lösa problemet; antingen ser den som har överfyllda kärl till att avfallet sorteras bättre och lämnar mer till återvinning, eller så behövs ett större kärl där allt avfall ryms. Större kärl medför ett högre pris.

Sortera mera!

Det är samhällsekonomiskt bättre att sortera ut allt återvinningsbart avfall. Om du som kund slänger återvinningsbart material som restavfall så betalar vi på HEMAB transporten till Sundsvall plus en förbränningsavgift för materialet. Om du däremot sorterar ut allt återvinningsbart såsom glas, hårdplast, papper, kartong, wellpapp, tidningar och metallförpackningar så får vi betalt för det insamlade materialet. I slutändan kan det leda till lägre kostnadsutveckling för sophämtning.

Återkommande överfyllda kärl

Kunder som återkommande har överfyllda kärl debiteras, enligt gällande taxa, budningspris vid varje tömning.

Sophämtningsdagar

Här kan du se vilken dag du har sophämtning på just din gata.

Sorteringsguiden

Det är lätt att göra rätt! Tvekar du hur du ska sortera något. Kolla här!