Flerfamiljshus och samfällighet

För dig som bor i lägenhet kan sorteringslösningen se olika ut, eftersom det är din fastighetsägare som är ansvarig för att erbjuda dig möjlighet till sortering. Om ni inte har sortering av förpackningar och tidningar i din fastighet är du skyldig att lämna dessa på närmaste återvinningsstation.

Genom att lämna in dina förpackningar och tidningar till återvinning gör du en stor insats för miljön då vi tillsammans tar vara på jordens resurser. Tack för att du sorterar!

Så här ska du sortera

Vissa fastighetsägare erbjuder full sortering i fastighetens utrymmen, andra inte. Om du har frågor kring sorteringen i din fastighet ska du höra av dig till fastighetsägaren.

Om du inte har möjlighet att sortera ut dina förpackningar och tidningar i sorteringsrummet får du lämna dem till någon av de återvinningsstationer som finns runt om i Härnösand. Här hittar du din närmaste återvinningsstation.

Sophämtningen ingår i din hyra när du bor i lägenhet. Det är din fastighetsägare eller bostadsrättsföreningens styrelse som ansvarar för sophämtningen i ditt flerbostadshus.

Därför ska du sortera

I Sverige har vi producentansvar. Det betyder att alla som tillverkar, importerar eller säljer en förpackning eller en förpackad vara är ansvarig för att förpackningarna tas om hand och återvinns. I priset på varje förpackning du köper finns därför en återvinningsavgift som är några ören per förpackning.

Ditt ansvar som konsument är att lämna in dina förpackningar till återvinning. Visste du att ungefär var tredje förpackning du ser i mataffären är gjord av återvunnet material?

Sorteringsguiden

Det är lätt att göra rätt! Tvekar du hur du ska sortera något. Kolla här!


För dig som fastighetsägare

Vi skräddarsyr avfallslösningar för din fastighet.