Villa och småhus

När du bor i villa eller småhus kan du välja på flera olika kärllösningar. Vi rekommenderar flerfackskärlen eftersom de både har lägst kostnad och störst miljönytta.

Hjälp oss göra ett bra jobb

Underlätta för våra chaufförer genom att hålla området kring kärlen fritt.

  • Klipp och röj från växtlighet runt kärlet.
  • Skotta och sanda runt omkring kärlet vintertid för att undvika olyckor när kärlen ska tömmas. Kärl som inte är framskottade riskerar att inte tömmas.
  • Placera kärlet med handtaget utåt mot vägen helst dagen innan tömningsdagen.
  • Kärlen ska placeras max 2 meter från körbar vägbana på tömningsdagen.
  • Låt kärlet stå tills det blivit tömt. Har du flerfackskärl töms de av två olika bilar som kommer vid olika tidpunkter under dagen.

Flerfackskärl 2, som bland annat innehåller matavfall, och det bruna kärlet för matavfall, bör placeras på en vädrad och skuggig plats för att undgå lukt under sommaren.

Kärlalternativ

Med flerfackskärl sorterar du smidigt både förpackningar, brännbart och matavfall hemma.  

Vad händer med avfallet?

Det här händer med avfallet efter att vi har hämtat det eller du har lämnat det på en återvinningsstation.