Villa och småhus

När du bor i villa eller småhus kan du välja på flera olika kärllösningar. Vi rekommenderar flerfackskärlen eftersom de både har lägst kostnad och störst miljönytta.

Hjälp oss göra ett bra jobb

Underlätta för våra chaufförer genom att hålla området kring kärlen fritt.

  • Klipp och röj från växtlighet runt kärlen.
  • Skotta och sanda runt omkring kärlen vintertid för att undvika olyckor när kärlen ska tömmas. Kärl som inte är framskottade riskerar att inte tömmas.
  • Placera kärlen med handtaget utåt mot vägen helst dagen innan tömningsdagen.
  • Kärlen ska placeras max 2 meter från körbar vägbana på tömningsdagen.
  • Låt kärlen stå tills de blivit tömda. Har du fyrfackskärl töms de av två olika bilar som kommer vid olika tidpunkter under dagen.

Fyrfackskärl 2, som bland annat innehåller matavfall, och det bruna kärlet för matavfall, bör placeras på en vädrad och skuggig plats för att undgå lukt under sommaren.

Egen kompost

Du kan ha egen kompost istället för att lämna matavfallet till oss, förutsatt att komposten är godkänd av Härnösands kommun. Om du inte redan har fyrfackskärl så kommer du att få det så att du kan slänga även förpackningar och tidningar hemma.

Om du har kompost som inte är godkänd av Härnösands kommun så måste du ansöka om dispens för den hos Samhällsförvaltningen vid Härnösands kommun.