Fritidshus

För dig som bor i fritidshus erbjuder vi sommarhämtning mellan 1 maj och 30 september. Enligt det kommunala renhållningsansvaret måste alla fritidshus ha ett abonnemang för avfallshämtning.

Gemensamma kärl

Om du har en gemensam lösning för ditt avfall utgår vi ifrån hur förutsättningarna ser ut och tilldelar en typ av avfallslösning. Det kan var separata kärl, container eller underjordsbehållare till exempel. Här finns en lista över våra platser med gemensamma sommarkärl. Pdf, 81 kB.

Egna kärl

Under våren och sommaren 2024 kommer alla fritidshus med egna kärl få fyrfackskärl. Du kan läsa mer om det här.