Fritidshus

För dig som bor i fritidshus erbjuder vi sommarhämtning mellan 1 maj och 30 september. Enligt det kommunala renhållningsansvaret måste alla fritidshus ha ett abonnemang för avfallshämtning.

Hämtning sker i gemensamhetsanläggning som container, gemensamma kärl eller om möjligt eget kärl.

Fritidshus med egna kärl

Om du har eget eller egna kärl för ditt avfall.

 

Fritidshus med gemensamma kärl

Om ni är flera som delar på gemensamma kärl.

Slamtömning

Vi tömmer din brunn utifrån ett schema eller på budning.

Latrin

Vi hämtar latrinkärl som du hämtat på Härnösands kretsloppspark.