Latrin

Du som är kund med fritidshus hämtar ditt latrinkärl vid Härnösands Kretsloppspark. När du hämtar ditt latrinkärl uppger du dina kunduppgifter.

När det är dags att tömma latrinkärlet kan du antingen lämna det själv vid Älands återvinningsanläggning i Älandsbro eller vid något av de hämtställen vi har på olika platser i kommunen. Läs mer nedan.

Endast kärl från HEMAB

Endast kärl köpta hos HEMAB hämtas. Latrinkärlet skall vid hämtning ställas på av HEMAB anvisad
hämtningsplats, ha locket på, samt giltig etikett för latrin påklistrad.

Inga påsar får finnas i eller utanpå kärlet.

Kärlen ska vara märkta med etikett

Vi lämnar samma antal latrinkärl som vi hämtar. Alla kärl som vi hämtar ska vara uppmärkta med en adressetikett som bekräftar ditt abonnemang. Det innebär att vi bara hämtar latrinkärl som är märkta med etikett.

Vad får latrinbehållaren innehålla?

Latrinbehållaren skall endast användas till urin, avföring, toalettpapper och strömedel (exempelvis torv). Felaktigt innehåll i behållaren ställer till problem för personalen som arbetar med tömningen, samt för reningsverkets processer och inte minst vår miljö.

Vad kostar det?

Avgiften för latrinhämtning är 650 kronor/kärl. Hämtning och behandling ingår.

Ungefärliga hämtningsplatser för latrin. Den exakta positionen kan avvika från kartan. Klicka för att göra kartan större.

Hushållsavfall fritidshus

1/5 - 30/9 har vi sommartömning. Här hittar du mer information som berör dig med fritidshus.

Så här sorterar du

Föpackningar, skrot och farligt avfall. Vi hjälper dig reda ut hur allt ska sorteras!