Producera egen el

Allt fler är intresserade av att producera sin egen el och bli en så kallad mikroproducent. Nedan kan du ta reda på förutsättningarna för dig och ditt hus.

Mikroproduktion innebär en produktionsanläggning med säkring om högst 63 A och en produktionseffekt på max 43,5 kW från en förnyelsebar energikälla, så som sol, vind eller vatten.