Fastighetsnära insamling

För att öka återvinningen och göra det lättare att göra rätt har regeringen beslutat om en ny förordning. Den innebär att kommunerna från och med 1 januari 2024 tar över ansvaret för insamling av förpackningsavfall, samt att fastighetsnära insamling ska införas för samtliga hushåll senast 1 januari 2027.

I Härnösand har vi erbjudit fastighetsnära insamling sedan 2014, så vi har goda förutsättningar inför förändringen. Till våren/sommaren 2024 ska alla småhus och fritidshus som idag har grönt och brunt kärl eller tvåfackskärl istället få fyrfackskärl. Samtidigt byter vi namn på kärlen från flerfackskärl till fyrfackskärl och fraktionen brännbart byter namn till restavfall för att bättre spegla vad som ska slängas där.

Alla som redan har fyrfackskärl kommer få den nya indelningen av kärlen, vilket bland annat innebär mer plats för plast och pappersförpackningar. Den nya kärlindelningen ser du på bilden nedan.

Klicka på bilden för att få upp den som större pdf.