Strömavbrott

Oftast varar ett strömavbrott bara en kort stund och vi gör alltid allt vi kan för att du ska få strömmen tillbaka så fort som möjligt. Felet kan även finnas inom din fastighet, så felsök gärna med hjälp av vår guide "Felsökning hemma vid strömavbrott" nedan innan du kontaktar oss. Ta även en titt på vår driftinformation om det står något där.

Elavbrott kan bero på olika saker. Det kan orsakas av ett större eller mindre fel på elnätet, till exempel: oväder, nedblåsta träd, isbildning på ledningar, avgrävda kablar i marken, tjällossning i marken, materialfel, felaktigt handhavande och felaktigt montage.

Vi vidtar många olika åtgärder för att minimera risken för elavbrott: Vi gräver ner vissa ledningar och isolerar andra så att de ska tåla vädrets makter. Vi bygger även om och moderniserar kontroll- och övervakningsutrustning i våra transformatorstationer så att rätt anläggningsdel kopplas bort när fel av olika orsaker uppstår.

Ersättning vid strömavbrott

Vid längre avbrott har du som är kund rätt att få ersättning.


Konsumenträtt

För att vi ska utvecklas är det viktigt att du talar om för oss om du inte är nöjd.