Konsumenträtt

För att vi ska utvecklas är det viktigt att du talar om för oss om du inte är nöjd. Om du känner dig felaktigt behandlad eller har synpunkter på vår hantering finns det flera olika sätt för dig att föra fram din åsikt.

I första hand ska du kontakta Kundservice och framföra dina synpunkter eller klagomål. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Rådgivning och tvistlösning

Om du vill ta din fråga vidare till en extern part finns ett antal myndigheter och instanser som har till uppgift att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen.

  • Konsumenternas Energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar, ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden.
  • Kommunal konsumentvägledare kan ge dig kostnadsfria opartiska råd inför ett köp eller efter ett köp. De ger även stöd vid klagomål eller om du har råkat i en tvist med ett företag.
  • Allmänna reklamationsnämnden är en statlig myndighet som prövar tvister mellan näringsidkare och konsument.
  • Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndigheten för elmarknaden och kan kontaktas om du har synpunkter och klagomål gällande elnätstariffer, anslutningsavgifter och leveranskvalitet i elnätet.
  • I en domstol kan du också låta pröva en eventuell tvist. Du bör dock först ta kontakt med ett ombud, till exempel en advokat, som kan bedöma ditt ärende.

Dina rättigheter som konsument

Ellagens kapitel 11 reglerar dina rättigheter som konsument.

Tips och råd

Vi ger dig gärna tips bland annat om hur du minskar din energi-förbrukning.

Kontakta Kundservice

Du når oss på telefon vardagar 07.00-16.00. Du kan alltid kontakta oss via mail.