Producera din egen el - Mikroproduktion

HEMAB köper gärna din egenproducerade el om du tecknar ett avtal för din förbrukning med oss och vi välkomnar fler kunder som vill bygga egna produktionsanläggningar. Vi säljer inga solceller men titta gärna på länkarna längst ner på sidan för tips om var du kan vända dig.

Kontakta oss på HEMAB så tecknar vi ett särskilt avtal för ditt överskott av el. Avtalet reglerar den ersättning du får av oss för den el din mikroproduktionsanläggning levererar ut på elnätet.

Ersättning utifrån område och produktion

Om du är mikroproduktionskund på lokalt nät inom Härnösand elnät betalar vi:
timspotpris + 30 öre/kWh i 12 mån, därefter timspotpris.

Till externa mikroproduktionskunder utanför Härnösands elnät betalar vi:
timspotpris + 5 öre/kWh i 12 mån, därefter timspotpris.

Större anläggning - kontakta oss!

Är du producent och har en anläggning över 63A eller med en effekt över 43,5 kW - kontakta oss så tittar vi på en individuell lösning.

Samtidigt som vi tar emot och betalar dig för din mikroproduktion vill vi även teckna ett elavtal för den el du förbrukar. Det avtalet tecknar du som vanligt antingen här på webben eller via vår Kundservice.

Mikroproduktion i korthet

Du kan producera din el genom egna solceller eller egna små vindkraftverk. Solceller brukar vara enklast och är kanske det som har bäst chans att bli en bra affär. Undersök vilka förutsättningar som gäller för den plats som du valt.

När din anläggning är ansluten och börjar producera energi kommer ditt uttag från elnätet att minska. Normalt sett producerar du inte mer än vad du gör av med så resultatet blir att du får ett lägre belopp på din elräkning.

Skulle produktionen bli större än mängden du konsumerar så levererar du energi ut på elnätet. Denna energi mäts av ditt elnätföretag och det är detta du får ersättning för.

Kontakta Kundservice

Vi finns nära dig och pratar gärna om ditt elavtal.

 

Producera din egen el

Här kan du läsa mer om vilka förutsättningar som gäller för mikroproducenter.