Elanslutning

Behöver du el till din nya villa eller ska du dra in el till fritidshuset? Eller behöver du el tillfälligt under byggperioden? Vi kan leverera el dit du önskar inom vårt nätområde.

När du vill få en elanslutning till din nybyggda bostad eller anläggning behöver du anlita ett behörigt elföretag som ordnar med för- och färdiganmälan till oss med nödvändiga uppgifter.

Därefter får du en offert från oss med villkor, pris och nätavtal. När du beställt elanslutningen och godkänt avtalet startar vårt arbete.

Tänk på att offerten måste skrivas under inom dess giltighetstid. Får vi inte in din beställning avslutas ditt ärende. Det är viktigt att du börjar planera och kontaktar en elinstallatör i god tid .

Tänk på vid anslutning

Mätarskåp ska placeras så att avläsning kan ske utan att behöva komma in i bostaden/anläggningen. För anläggning större än 63A bestäms placering i varje enskilt fall. 

Så går elanslutningen till

 1. Föranmälan
  Anlita en behörig elinstallatör (Elinstallationsföretag) som gör en föranmälan till oss. Ett förslag på placering av fasadmätarskåpet där din elmätare kommer sättas upp ska bifogas.
 2. Offert och nätavtal
  När föranmälan har kommit in till oss skickar vi en offert och nätavtal till dig. Beställ genom att skicka in den medföljande beställningsblanketten. Vi lämnar ett installationsmedgivande till din elinstallatör med villkor och uppgifter.
 3. Installation
  Du ansvarar själv för arbetet på din tomt genom att se till att kabelskyddsröret grävs ner under tillsyn av din elinstallatör och på den sträcka vi kommit överens om. Här är elinstallatören ansvarig för att rörläggningen på din tomt går rätt till. Rör hämtas kostnadsfritt på vårt förråd, Västra Ringvägen 125 i Härnösand.
 4. Färdiganmälan
  När installationen är klar ska elinstallatören skicka in en färdiganmälan senast 10 arbetsdagar före tillkoppling. Därefter kan Elnät Entreprenad ansluta kabeln och vi kan montera mätaren
 5. Faktura
  Faktura på anslutningsavgiften skickas till dig när anläggningen är ansluten till vårt nät.

Leveranstider elanslutning

 • För elanslutning max 63 A gäller normalt sex arbetsveckor efter beställning, varav två veckor tillkommer efter elinstallationsföretagets färdiganmälan.
 • Krävs utbyggnad av vårt eldistributionsnät utöver serviskabel på fastighet, tillstånd från markägare eller myndigheter kan det innebära att det tar längre tid. En dialog förs med anlitat elinstallationsföretag i dessa fall.
 • Leveranstiden för en permanent elanslutning större än 63 A tar oftast längre tid och sker efter gemensamt uppgjord tidplan.

Rekommenderad säkringsstorlek

Har du rätt storlek på säkringen, eller behöver du kanske en större?


Anslutningsavgift och abonnemang

Här kan du läsa om skillnaden på olika avgifter och vad det är du betalar för .

Typer av elanslutningar

Som elnätkund hos oss kan du känna dig trygg. Vi hjälper dig med allt från större anslutningar till byggström.

Din elmätare

Alla elmätare är fjärravlästa och insamlingen sker dygnsvis. Du betalar bara för din faktiska förbrukning.