Typer av elanslutningar

Som elnätkund hos oss kan du känna dig trygg. Vår policy sedan 1995 är kabel förlagd i mark, det innebär att vi kan erbjuda dig en mycket hög driftsäkerhet. Tänk på att kontakta ett elinstallationsföretag i god tid. Läs mer om detta här.

Ny permanent elanslutning

När du behöver el till huset, sommarstugan eller annat ändamål ska du kontakta ett elinstallationsföretag* och berätta vad du vill ha gjort. Du bör även lämna en ritning med förslag på var fasad/markmätarskåpet kan placeras. Skåpet måste sitta lättillgängligt utomhus.

Elinstallationsföretaget skickar in en föranmälan till oss och vi skickar en offert till dig. När du godkänt denna kan vi påbörja vårt arbete. Handläggningstid för offert är normalt 5 - 10 arbetsdagar.

Anslutning större än 63 A

För dessa anslutningar gäller andra regler så kontakta ditt elinstallationsföretag eller kontakta oss för mer information. Information finns även under fliken elinstallationsföretag.

I övrigt gäller att elinstallationsföretaget skickar in en föranmälan till oss och vi skickar en offert till dig. När du godkänt denna kan vi påbörja vårt arbete.

Handläggningstid för offert är normalt 10-15 arbetsdagar.

Vid en anslutning skall du även anlita en gräventreprenör som på din tomt, schaktar, förlägger kabelskyddsrör med hjälp av ett elinstallationsföretag, återställer din mark och ser till att det finns en mätarplats lättillgänglig för oss (mätartavla, mätarskåp). Rör hämtas kostnadsfritt på vårt förråd, Västra Ringvägen 125 i Härnösand.

På Elsäkerhetsverkets hemsida finns register på elinstallationsföretag.

Tillfällig elanslutning  (byggström)

Om du behöver el till ett tillfälligt arrangemang eller medan du bygger ett nytt hus kan vi förse dig med en tillfällig elanslutning. Anslutning kan ske till närmast frambyggda strömförande elnät, till exempel transformator-station, kabelskåp eller ledningsstolpe.

Elinstallationsföretaget monterar byggmätarskåp samt de uttag och ledningar som behövs hos dig. För att undvika återbesöksavgift är det viktigt att skåpet är kopplat och klart innan angivet datum tillkoppling. Våra montörer monterar mätaren och utför elanslutningen.

Den tillfälliga anslutningen ska föranmälas/beställas till oss av behörigt elinstallationsföretag, undantag gäller för våra hyrskåp 25 A. Elinstallationsföretaget anger inkopplingsdatum och vi behöver anmälan senast fem arbetsdagar* före önskad åtgärd. Om beställning av tjänsten görs senare än fem arbetsdagar före åtgärd, eller om åtgärden måste utföras utanför normal arbetstid, gäller en högre avgift – se prislista.

En tillfällig elanslutning kan aldrig omvandlas till en permanent anslutning.

* Inkoppling för anmälan/beställning senare än två dagar före önskad åtgärd kan inte garanteras.

Hyrskåp (tillfällig el)

Du kan även hyra hyrskåp (25A och 63A) från oss. Då behöver du inte anlita ett elinstallationsföretag. Mer information hittar du HÄR.

Kolla först - gräv sedan

Ta hjälp av ledningskollen.se för att se var befintliga ledningar finns. Annars kan det bli både farligt och dyrt.

Tillfällig elanslutning

Alla elmätare är fjärravlästa och insamlingen sker dygnsvis. Du betalar bara för din faktiska förbrukning.