Kontakta ditt elinstallationsföretag i god tid

Leveranstiden för en permanent elanslutning max 63 A är normalt sex arbets­veckor efter beställning, varav två veckor tillkommer efter elinstallationsföretagets färdiganmälan. Färdiganmälan måste inkomma senast 4 veckor efter beställ­ning för att 6 veckors leveranstid skall gälla.

  • Krävs utbyggnad av vårt eldistributionsnät utöver serviskabel på fastighet, tillstånd från markägare eller myndigheter kan det innebära att det tar längre tid. En dialog förs med anlitat elinstallationsföretag i dessa fall.
  • Leveranstiden för en permanent elanslutning större än 63 A tar oftast längre tid och sker efter gemensamt uppgjord tidplan.
  • I ditt åtagande ingår även schakt och förläggning av rör inom tomtgräns. Rör hämtas kostnadsfritt på vårt förråd, Västra Ringvägen 125 i Härnösand.

Anslut till elnätet

Behöver du el till din nya fastighet eller tillfällig el till ditt bygge? Läs mer om hur vi kan hjälpa till!

Tillfällig elanslutning

Behöver du en tillfällig elanslutning? Hyr ett fördelningsskåp av oss!