Tillfällig elanslutning

Behöver du en tillfällig elanslutning? Här hittar du information om in- och urkoppling och hur man beställer ett hyrskåp.

Hyrskåp

För tillfällig el, 25 A eller 63 A, kan du som kund själv beställa ett hyrskåp från oss. Vi hyr ut fördelningsskåp med mätare och anslutningskabel på 5 meter utan att något elinstallationsföretag behöver anlitas.

Tänk på att du är elansvarig för hyrskåpet inklusive anslutningskabel och de anläggningar som kopplas in. Kontakta en elinstallatör om du är osäker.

Om alla våra hyrskåp är uthyrda ber vi att få hänvisa dig till ett behörigt elinstallationsföretag som skickar en föranmälan till oss.

Inkoppling sker i närmast möjliga anslutningspunkt i vår elanläggning.

Priserna för hyrskåp gäller per påbörjat dygn. Observera att in- och urkopplingsavgift tillkommer, liksom nätavgifter och energikostnader. Dessa debiteras enligt gällande tariff för 25 A eller 63 A, per påbörjat dygn (se tabeller nedan).

Hyrskåp - per påbörjat dygn

Exklusive moms

Inklusive moms

25 A - bestyckad med 5 poligt uttag - 32A

40 kronor

50 kronor

63 A - bestyckad med 5 poligt uttag - 63A

70 kronor

87,50 kronor

 

Avgifter för tillfällig elanslutning

Dessa avgifter tillkommer alltid vid beställning av hyrskåp och varierar utifrån antal ampere och om anslutningen är planerad eller inte. Om beställningen görs senare än 5 dagar innan åtgärden - eller om den måste utföras utanför normal arbetstid - gäller den högre avgiften.

Om du vill beställa in- och urkoppling utan hyrskåp behöver du själv ta kontakt med en behörig elinstallatör som skickar in en anmälan via: föranmälan.nu Länk till annan webbplats.

Tillfällig elanslutning 16-63 A

Exklusive moms

Inklusive moms

In- och urkoppling, planerat

3 500 kronor

4 375 kronor

In- och urkoppling, oplanerat

4 700 kronor

5 875 kronor

 

Tillfällig elanslutning > 63 A

Exklusive moms

Inklusive moms

In- och urkoppling, planerat

4 700 kronor

5 875 kronor

In- och urkoppling, oplanerat

5 900 kronor

7 375 kronor

 

Om inkoppling inte kan ske på angivet datum tillämpar vi återbesöksavgift: 800 kronor inkl moms (640 kronor exkl moms).

Abonnemangsavgift för vald säkring tillkommer, den debiteras enligt gällande pris per påbörjat dygn.

Inkoppling för anmälan/beställning senare än 2 dagar före önskad åtgärd kan inte garanteras.

Kolla först - gräv sedan

Ta hjälp av ledningskollen.se för att se var befintliga ledningar finns. Annars kan det bli både farligt och dyrt.

Typer av elanslutningar

Det finns många typer av elanslutningar. Här reder vi ut begreppen!