Historisk tillbakablick

1974 start för fjärrvärme i Härnösand

Utbyggnaden av fjärrvärme startade 1974 med ledningar till fastigheter kring Stora Torget. Dessa fick då sin värme från en oljeeldad panncentral placerad på före detta Fisktorget intill nuvarande konsthall.

Utbyggnaden fortsatte

Utbyggnaden fortsatte sedan genom uppbyggnad av "fjärrvärmeöar" som försörjdes från tillfälligt uppställda transportabla panncentraler. Som mest fanns åtta olika uppställningsplatser med totalt tolv oljeeldade pannor.

Större anläggning uppförs

1980 uppfördes en lite större pannanläggning på Kronholmen bestående av fyra stycken oljeeldade pannor om 5,8 MW vardera samt en elpanna på 8 MW och gemensamt pumphus. Samtidigt avvecklades pannuppställningar på Härnön och fjärrvärmeöarna kopplades samman för att få sin värme från Kronholmen via den nya ledningen under Norra sundet, den så kallade "Övärmaren".

Permanent anläggning

Fem år senare, 1985, togs nästa stora steg i Härnösands fjärrvärme-historia då vår första permanenta produktionsanläggning, kallad Hetvattencentralen, togs i drift.

Villaanslutning i större omfattning

Sedan 1997 har anslutningen av villor tagit fart och är idag den största delen av nyanslutningar. Anledningen till detta är att vi sedan dess har kunnat erbjuda installationer till fördelaktigt pris, på grund av en ny typ av villavärme-växlare och fjärrvärmerör på rulle, så kallade flexrör.

Nuvarande Kraftvärmeverk färdigt

Nästa stora steg togs 2002 då Kraftvärmeverket stod klart och vi började även producera el.