Ditt avlopp

Du duschar, borstar tänderna, går på toaletten, sköljer disken i diskhon, men vart tar vattnet vägen sen? Det åker i avloppsledningar från ditt hus till något av våra nio reningsverk, där vattnet renas i flera steg. Därefter släpps det renade vattnet ut i Södra sundet eller något annat vattendrag.

I snitt använder vi cirka 215 liter vatten per person varje dygn. Tillsammans med tvål, schampo, toapapper, tandkräm och en hel del annat innehåller vattnet en hel del organiskt material och näringsämnen som till exempel kväve och fosfor. Därför måste vi rena vattnet. Om vi inte gör det hamnar föroreningarna till slut i våra vattendrag och leder till övergödning, syrebrist och försurning.

Våra avloppsreningsverk

Det är i avloppsreningsverket ditt spillvatten renas för att kunna släppas ut i naturen igen.

Dagvatten

Hur är ditt dagvatten kopplat? Gamla byggmetoder gör att mycket vatten leds till våra reningsverk i onödan.

Enskilt avlopp

Om du har enskilt avlopp finns det särskilda saker att tänka på. Slamtömning till exempel.

Ta hand om vårt vatten

Det är lätt att göra rätt. Ta hand om vårt vatten så att kommande generationer också har rent vatten!

LTA-station

Tips och råd för installation och skötsel av din LTA-station.