Om du får en vattenläcka

En vattenläcka kan uppstå både på huvudledningen och inom den egna fastigheten helt utan förvarning. Därför kan det vara bra att veta vad du kan göra om läckan sker hemma hos dig eller vad som händer när en läcka sker på det allmänna nätet.

Vattenläcka på det allmänna nätet

När det sker en läcka på det allmänna VA-ledningsnätet är det viktigt att läckan anmäls direkt till vår Kundservice på telefonnummer 0611-55 75 00. Efter kontorstid är det 0611-55 75 55 som är vårt journummer. När vi mottagit felanmälan, så sätts berörd personal in så snabbt som möjligt i arbetet.

Vi lägger även upp driftinformation på webbsidan och skickar ut SMS till de som berörs av läckan. Är du osäker på om en vattenläcka har anmälts till oss så kan du allltså se om det ligger driftinformation om den på vår webbsida. Om du inte har möjlighet att besöka vår webbsida är det alltid bättre att anmäla läckan till vår Kundservice för säkerhets skull.

Vattenläcka hemma hos dig

Du bör ha som rutin att med jämna mellanrum kontrollera mätarställningen på din vattenmätare. Läs mer om det här. Genom att ha koll på din förbrukning löpande kan du se eventuella avvikelser. På så sätt kan du upptäcka läckor, otäta kranar och rinnande toalettstolar i tid.

 • Vid vattenläcka kontakar du en rörläggare eller VVS-montör som kan hjälpa dig att åtgärda problemet.
 • Vid skada ska du kontakta ditt försäkringsbolag.
 • Vid behov av länspumpning kontakta räddningstjänsten, telefon 112.

Du behöver alltid kontakta oss när något hänt eller behöver åtgärdas med vattenmätaren eller om vattnet måste stängas av ute i gatan.

Vi lägger även upp driftinformation på webbsidan och skickar ut SMS till de som berörs av läckan. Är du osäker på om en vattenläcka har anmälts till oss så kan du allltså se om det ligger driftinformation om den på vår webbsida. Om du inte har möjlighet att besöka vår webbsida är det alltid bättre att anmäla läckan till vår Kundservice för säkerhets skull.

Översvämning i källaren

Vanliga orsaker till källaröversvämningar är ofta felkopplingar och stopp i avloppet. I äldre områden förekommer det fortfarande att både stuprör, dagvatten och dräneringsvatten går till spillvattenledningen, vilket kan orsaka problem med översvämningar.

Förebyggande råd

 • Placera inte det du är mest rädd om i källarplan, där det är störst risk för översvämning. Och måste det ligga där så lägg det på översta hyllan.
 • Om du tror att din fastighet kan ligga i farozonen och du har golvbrunnar i källarplanet, så är ett tips att täppa till dessa med en handduk eller liknande, för att minska risken att spillvatten tränger tillbaka upp i fastigheten när smältningen pågår som mest.

Om du ändå drabbas av översvämning

 • Bryt strömmen, då vattnet kan bli strömförande, men se till så att en eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Behöver du länspumpning, kontakta Räddningstjänsten. Ring 112
 • Var noga med hygienen efter kontakt med avloppsvatten.
 • Anmäl översvämningsskadorna till ditt försäkringsbolag. De hjälper till med uttorkning.
 • Kontakta oss på HEMAB så att vi känner till att en skada har inträffat. Vi hjälper dig att reda ut vad som har orsakat översvämningen och hur du kan åtgärda det. Därmed kan vi också klargöra ansvaret för stoppet och i ett tidigt skede se om problemet ligger i vårt VA-nät eller om det finns inom din fastighet.

Tänk på i förbyggande syfte:

 • Skräp får inte slängas i avloppet. Matfettet från stekpannan ska till exempel torkas bort med hushållspapper och slängas som matavfall.
 • Spola inte ner annat än det som har passerat kroppen och toalettpapper i toaletten. Till och med hushållspapper kan orsaka stopp. Ha en papperskorg i badrummet för tops, bindor, bomull med mera.
 • Omplacera eller ta bort träd som står i närheten av avloppsledningar. Deras rötter kan växa in ledningen och orsaka stopp. Träd med speciellt aggressiva rötter bör helt undvikas.

Förebyggande åtgärder

Det finns mycket du kan göra för att spara på vattnet. Det kanske verkar vara småsaker, men i längden gör det stor skillnad.

 1. Läcker kranen – byt packning. En droppande vattenkran slösar nästan 100 liter vatten per dygn. En stråle varmvatten smal som en tändsticka kostar drygt 500 kronor per dygn. Dra åt kranarna ordentligt så att de inte står och läcker pengar i onödan.
 2. Läcker toalettstolen – justera eller byt packning. Du kan spara 300 kubikmeter vatten på ett år.
 3. Ha dricksvatten i kylen. Förvara en tillbringare med vatten i kylen, så slipper du spola bort flera liter för att få kallt vatten ur kranen.
 4. Byt kranmunstycke. Byt det gamla kranmunstycket mot ett vattensparande. Det finns för både vanlig vattenkran och för duschar.
 5. Köp energieffektiva kranar. Nya typer av blandare minskar varmvattenåtgången. Dessutom minskar risken för att du ska skålla dig.
 6. Byt till snålspolande kranar. Byt ut gamla kranar mot snålspolande, så minskar du behovet av varmvatten med cirka 40 procent. För en villa kan det innebära en besparing på över 1 000 kronor per år.
 7. Stäng av vattenutkastet till trädgårdsslangen. När du inte använder slangen - stäng av utkastet. Om du inte gör det riskerar du att kopplingen går sönder med en större vattenläcka som följd.

Stäng av kranen när du borstar tänderna eller rakar dig. Du kan spara runt 3 000 liter på ett år och cirka 250 kronor.

Så gör du om du misstänker en vattenläcka

 • Stäng alla tappställen, så som vattenkranar, dusch, disk och tvättmaskin.
  Om du har en digital mätare:
  På en del modeller ser du en pil som rullar i vänsterkanten på mätarens display. På nyare modeller ser du fyra mindre siffror i nedre vänsterkanten på displayen. Om dessa ändras (eller pilarna rör sig) trots att alla tappställen är stängda så finns det ett läckage.
  Om du har en analog vattenmätare:
  Lyssna vid vattenmätaren. Om det hörs ett susande ljud eller om mätaren inte står stilla kan det finnas ett läckage på någon ledning efter mätaren.
 • Stäng avstängningsventilen före vattenmätaren. Om det susande ljudet upphör, eller om flödet upphör på mätarens display, finns det troligen ett läckage inom fastigheten.
 • Kontrollera kranar, toalettstolar, varmvattenberedare och annan vattenanslutning innan du kontaktar en VVS-firma.
 • Upphör inte det susande ljudet när du stänger avstängningsventilen men mätaren står still, tyder det på att en eventuell läcka kan finnas före vattenmätaren, det vill säga utanför byggnaden. Kontakta då oss på HEMAB så kommer vi och tittar på det.
 • Kontrollera säkerhetsventilen till varmvattenberedaren så att den inte läcker.
 • Läs av mätaren varje dag i en vecka för att se om det är någon onormal förbrukning.

Gör din felanmälan till vår Kundservice på telefonnummer 0611-55 75 00.

Översvämning via avloppet

 • Kontakta oss via Kundservice 0611-55 75 00 eller vår jourtelefon utanför arbetstid 0611-55 75 55.
 • Vid skada kontakta ditt försäkringsbolag.
 • Vid behov av länspumpning kontakta räddningstjänsten på telefon 112.

Vid icke-akut vattenavstängning

 • Kontakta oss minst tre arbetsdagar i förväg så att vi kan kontrollera funktionen på vår avstängningsventil och planera in arbetet.