Om du får en vattenläcka

En vattenläcka kan uppstå både på huvudledningen och inom den egna fastigheten helt utan förvarning. Därför kan det vara bra att veta vad du kan göra om läckan sker hemma hos dig eller vad som händer när en läcka sker på det allmänna nätet.

Vattenläcka på det allmänna nätet

När det sker en läcka på det allmänna VA-ledningsnätet är det viktigt att läckan anmäls direkt till vår Kundservice på telefonnummer 0611-55 75 00. Efter kontorstid är det 0611-55 75 55 som är vårt journummer. När vi mottagit felanmälan, så sätts berörd personal in så snabbt som möjligt i arbetet.

Vi lägger även upp driftinformation på webbsidan och skickar ut SMS till de som berörs av läckan. Är du osäker på om en vattenläcka har anmälts till oss så kan du allltså se om det ligger driftinformation om den på vår webbsida. Om du inte har möjlighet att besöka vår webbsida är det alltid bättre att anmäla läckan till vår Kundservice för säkerhets skull.

Vattenläcka hemma hos dig

Du bör ha som rutin att med jämna mellanrum kontrollera mätarställningen på din vattenmätare. Läs mer om det här. Genom att ha koll på din förbrukning löpande kan du se eventuella avvikelser. På så sätt kan du upptäcka läckor, otäta kranar och rinnande toalettstolar i tid.

  • Vid vattenläcka kontakar du en rörläggare eller VVS-montör som kan hjälpa dig att åtgärda problemet.
  • Vid skada ska du kontakta ditt försäkringsbolag.
  • Vid behov av länspumpning kontakta räddningstjänsten, telefon 112.

Du behöver alltid kontakta oss när något hänt eller behöver åtgärdas med vattenmätaren eller om vattnet måste stängas av ute i gatan.

Översvämning via avloppet

  • Kontakta oss via Kundservice 0611-55 75 00 eller vår jourtelefon utanför arbetstid 0611-55 75 55.
  • Vid skada kontakta ditt försäkringsbolag.
  • Vid behov av länspumpning kontakta räddningstjänsten på telefon 112.

Vid icke akut vattenavstängning

Kontakta oss minst tre arbetsdagar i förväg så att vi kan kontrollera funktionen på vår avstängningsventil och planera in arbetet.

Vattenläcka? Kontrollera och förebygg

Enkla sätt att kolla om du har en vattenläcka och vad du kan göra för att spara på vattnet.


Översvämning i källaren - gör så här

Om olyckan är framme. Vem du ska kontakta och du vad ska göra. Vi vägleder dig!