Ditt vatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och källan till allt liv. Vårt arbete med vatten och avlopp är en del av vårt kretsloppsarbete. Vi hämtar vårt råvatten från naturen och lämnar tillbaka det igen efter att vi renat det.

Illustration vattnets väg.

Vattnets väg

Råvattnet tar vi från källsjöar i trakterna av Roten på gränsen mot Medelpad. Via vattenverk och vattenreservoarer förs det sedan ut till härnösandsborna och efter det vidare till våra reningsverk.

Din vattenmätare

Är det dags att byta vattenmätare? Eller ska du läsa av din förbrukning?

Kvalitet på dricksvattnet

Vattnet räknas som livsmedel och kontrolleras därför regelbundet.

Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden finns för att skydda dricksvattnet. I Härnösand arbetar vi aktivt med det skyddet.

Ta hand om vårt vatten

Det är lätt att göra rätt. Ta hand om vårt vatten så att kommande generationer också har rent vatten!