Vattenskyddsområden

Vi behöver rent dricksvatten både nu och i framtiden. För att skydda dricksvattnet på både kort och lång sikt finns det vattenskyddsområden.

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det tas från vattentäkter som kan vara känsliga för påverkan av olika slag. För att skydda dricksvattnet i Sverige pågår ett nationellt arbete med att stärka skyddet genom att införa eller förnya vattenskyddsområden.

Du som bor eller arbetar i ett vattenskyddsområde behöver vara extra varsam. Föroreningar kan kräva dyr rening av vattnet för att de återigen ska kunna nå upp till dricksvattenkvalitet. Det är också svårt att säga hur lång tid det tar för en förorening att försvinna från en vattentäkt.

Vill du veta mera eller har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Bondsjö vattenskyddsområde

Vattenskyddsområden finns för att skydda dricksvattnet.

Viksjö vattenskyddsområde

Vattenskyddsområden finns för att skydda dricksvattnet.

Brunne vattenskyddsområde

Vattenskyddsområden finns för att skydda dricksvattnet.

Ta hand om vårt vatten

Det är lätt att göra rätt. Ta hand om vårt vatten så att kommande generationer också har rent vatten!