Vattenskyddsområden

Vi behöver rent dricksvatten både nu och i framtiden. För att skydda dricksvattnet på både kort och lång sikt finns det vattenskyddsområden.

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det tas från vattentäkter som kan vara känsliga för påverkan av olika slag. För att skydda dricksvattnet i Sverige pågår ett nationellt arbete med att stärka skyddet genom att införa eller förnya vattenskyddsområden.

Du som bor eller arbetar i ett vattenskyddsområde behöver vara extra varsam. Föroreningar kan kräva dyr rening av vattnet för att det återigen ska kunna nå upp till dricksvattenkvalitet. Det är också svårt att säga hur lång tid det tar för en förorening att försvinna från en vattentäkt.

Vill du veta mera eller har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Vad innebär det att bo eller verka inom ett vattenskyddsområde?

För dig som bor eller verkar inom ett vattenskyddsområde finns skyddsföreskrifter som styr vad som är tillåtet att göra och inte. Vissa saker ska du söka tillstånd för, andra saker får du inte göra alls då det kan förorena vattentäkten.

Hantering av kemisk bekämpningsmedel och olja är till exempel förbjudna inom delar av ett vattenskyddsområde eftersom det innebär risker för vattenkvaliteten.

Hur gör jag för att ansöka om tillstånd?

I föreskrifterna för ett vattenskyddsområde kan du läsa om vilka åtgärder som innebär att du måste lämna in en anmälan eller ansöka om tillstånd. Du ansöker hos Samhällsnämnden, Härnösands kommun.

För att undvika krav på kompletteringar är det viktigt att du fyller i ansökan så noggrant som möjligt, och tänker på att bifoga eventuella bilagor.

Dispens från förbud

Om det finns särskilda skäl kan Länsstyrelsen ge dispens från förbud. Dispens kan bara ges i undantagsfall om det är förenligt med vattenskyddsföreskrifternas syfte. För att söka dispens i ett vattenskyddsområde måste man även betala en avgift på 4 600 kronor. Ärendet kan inte behandlas förrän avgiften kommit in till länsstyrelsen. Läs mer på Länsstyrslesens webbsida.länk till annan webbplats

Bondsjö vattenskyddsområde

Vattenskyddsområden finns för att skydda dricksvattnet.

Viksjö vattenskyddsområde

Vattenskyddsområden finns för att skydda dricksvattnet.

Brunne vattenskyddsområde

Vattenskyddsområden finns för att skydda dricksvattnet.

Ta hand om vårt vatten

Det är lätt att göra rätt. Ta hand om vårt vatten så att kommande generationer också har rent vatten!