• Ändrade veckor sophämtning

    2021 får du ändrade sophämtningsveckor. Har du haft hämtning udda veckor får du istället jämna veckor och tvärt om. Du behåller hämtning samma veckodag. Intervallen med varannan och var fjärde vecka kvarstår.Exempel: om du har haft hämtning tisdag udda veckor får du nu hämtning tisdag jämna veckor.