• Elpriskompensation

    Ersättningen betalas ut genom kreditering på din faktura i maj. Vid högre belopp än fakturabeloppet finns resterande tillgodo och dras av från nästkommande faktura. Ersättningen regleras utifrån en fastställd skala.Läs mer...