Om vårt elnät

Vårt verksamhetsområde omfattas av Härnösands kommun, vilket innebär cirka 13 700 anslutna elnätkunder. Vi överför årligen cirka 270 miljoner kWh elenergi på vårt 155 mil långa elnät.

Elens historia i Härnösand

Läs om hur allt började och hur vi har hamnat där vi är idag.

Elens väg till hushållen

Elnätet är uppbyggt av olika delar. Det lokala elnätet ägs av HEMAB.

 

Leveranssäkerhet

Vi jobbar ständigt med förbättringar och underhåll för att ha en hög leveranssäkerhet.

Producera egen el

Allt du vill behöver veta om mikroproduktion. Från anslutningsprocess till ekonomi.