Vindkraft

Vårt första vindkraftverk på Vårdkasen installerades 1996. 2012 uppfördes ytterligare två vindkraftverk. Det ena på Solumsklinten, det andra på Bräntberget. Dessa vindkraftverk producerar cirka sex gånger mer el per verk jämfört med det första vindkraftverket. Dubbelt så långa vingar ger fyra gånger större area på "seglet" och med dubbelt så höga torn fångas starkare, jämnare vindar. 2020 driftsattes även två verk på Spjutåsberget.

Våra vindkraftverk på Vårdkasen

På Vårdkasen står tre vindkraftverk med en total årsproduktion på cirka 15 200 MWh

Våra vindkraftverk på Spjutåsberget

2020 driftsattes våra verk på Spjutåsberget.

 

Historik vindkraft i Härnösand

På Vårdkasen står tre vindkraftverk med en total årsproduktion på cirka 15 200 MWh

Ansök om vindkraftpengar!

Föreningar i anslutning till Vårdkasen kan ansöka om bidrag i form av vindkraftpengar.