Länktips

HärnöVind

- privata/ideella vindkraftsföreningen i Härnösand, med eget verk i norra kommundelen (Hemsön).
http://www.harnovind.se/ Länk till annan webbplats.

Sveriges Vindkraftkooperation  

- nationell kooperativ vindkraftförening.
http://www.svef.nu/
Länk till annan webbplats.

Svensk Vindenergi

www.svenskvindenergi.org
Länk till annan webbplats.

Energimyndigheten

www.energimyndigheten.se/vindkraft
Länk till annan webbplats.

Vindstat

Statistik över vindkraftproduktion i Sverige

 http://www.vindstat.nu/stat/index.htm Länk till annan webbplats.

Våra vindkraftverk på Vårdkasen

På Vårdkasen står tre vindkraftverk med en total årsproduktion på cirka 15 200 MWh

Våra vindkraftverk på Spjutåsberget

2020 driftsattes våra två vindkraftverk på Spjutåsberget.